Những ý chính từ sách:

Phải làm gì nếu bạn thấy mình có nguy cơ mất việc?

Học cách kiểm soát sự nghiệp của bạn

Tác giả: Susan Peppercorn

15 phút đọc

Có phiên bản audio

Đọc ngay

Cảm giác khi bị sa thải, tất nhiên là rất khó chịu. Tuy nhiên, khi nói chuyện với nhiều khách hàng đã bị sa thải mà tôi đã huấn luyện, tôi thấy rằng điều làm họ đau hơn cả là cảm nhận mất quyền kiểm soát. Nếu tổ chức của bạn đang thu hẹp quy mô hoặc bạn cảm thấy công việc của mình có thể gặp rủi ro, bạn càng sớm chuẩn bị thì bạn sẽ càng cảm thấy ổn hơn khi bị sa thải và bạn sẽ càng có thể tìm việc làm mới nhanh hơn. Câu hỏi đặt ra là: Nếu bạn thấy mình trong tình huống này, bạn sẽ có thể thực hiện các bước chủ động nào để tìm kiếm việc làm mới một cách hiệu quả bất chấp những căng thẳng và thách thức vốn có trong việc bị sa thải?


Là Giám đốc của Positive Workplace Partners, Susan Peppercorn ứng dụng các nghiên cứu của tâm lý học tích cực để giúp khách hàng chuyển từ trạng thái lao động để tồn tại sang lao động để phát triển.Cô ấy chuyên làm việc với các cá nhân trong quá trình chuyển đổi nghề nghiệp và với các tổ chức để giúp họ tạo ra mức độ gắn kết và năng suất cao hơn của nhân viên. Cô cũng thành viên được chứng nhận của Liên đoàn Huấn luyện viên Quốc tế và là Huấn luyện viên Tâm lý Tích cực.

Sách tương tự

Phải làm gì nếu bạn thấy mình có nguy cơ mất việc?

Nâng cao khả năng ảnh hưởng tới người khác

Thảo luận nhóm từ xa như thế nào

Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của người khác?