Trợ giúp

Câu hỏi thường gặp

Thời gian dùng thử miễn phí là bao lâu? 

Thời gian dùng thử miễn phí khi lần đầu đăng ký tại Tugiac.vn hoặc app Tugiac.vn là 7 ngày.

Người dùng có nhận được thông báo khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc không?

Tại sao người dùng bị Apple hoặc Google tính phí thay vì Tugiac.vn khi sử dụng mobile app?

Khi người dùng đăng ký gói trên thiết bị Apple hoặc Android, Apple và Google Play sẽ xử lý tất cả các khoản phí và thanh toán.

Làm cách nào để yêu cầu hoàn lại tiền nếu người dùng đã đăng ký trên trang web hoặc thiết bị Android?

Trong trường hợp đó, xin vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng thông qua biểu mẫu liên hệ , cung cấp địa chỉ email được liên kết với đăng ký của bạn và lý do bạn yêu cầu hoàn lại tiền.

Làm thế nào để thay đổi mật khẩu của tôi?

Làm cách nào để thay đổi email của tôi?

 

 

Các vấn đề khác

 

Nếu bạn không tìm thấy cách giải quyết các vấn đề gặp phải, xin vui lòng liên hệ với Tugiac.vn qua biểu mẫu liên hệ này.