Danh sách bài luận

Chấm Xanh Nhạt

Chấm Xanh Nhạt (Pale Blue Dot) là một bức ảnh của hành tinh Trái Đất được chụp vào ngày 14 tháng 2 năm 1990, bởi tàu thăm dò không gian Voyager 1 từ khoảng cách kỷ lục khoảng 6 tỷ km (3,7 tỷ dặm, 40,5 AU).

Thiệp Sinh Nhật

Not Thinking of You

Smart Phone

Một cái điện thoại chỉ thực sự là thông minh nếu nó có thể tự selfie chính nó.