Tình nguyện viên

Công việc :

 • Đọc và thu âm các bài viết tóm tắt nội dung sách có sẵn bằng tiếng Việt.
 • Cam kết hoàn thành thu âm tối thiểu 2 bài viết/1 tuần.

Yêu cầu :

 • Yêu cầu giọng đọc dễ nghe, không nói lắp, không nói ngọng;
 • Có kỹ năng đọc trôi chảy bằng tiếng Việt;
 • Có giọng đọc truyền cảm, cuốn hút người nghe sẽ là một lợi thế;
 • Có kỹ năng quản lý công việc và lên kế hoạch;

Quyền lợi :

 • Miễn phí thành viên để đọc sách và học các khóa học tại tự giác
 • Được tham gia các hoạt động kết nối của Tự Giác;
 • Làm việc trong môi trường phi lợi nhuận chuyên nghiệp và thân thiện;
 • Được hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng từ đội ngũ sáng lập của Tự Giác.

Đăng ký :

 • Nếu bạn quan tâm đến vị trí này, vui lòng gửi email về: [email protected] 
   

Công việc :

 • Đọc và thu âm các bài viết tóm tắt nội dung sách có sẵn bằng tiếng Việt.
 • Cam kết hoàn thành thu âm tối thiểu 2 bài viết/1 tuần.

Yêu cầu :

 • Yêu cầu giọng đọc dễ nghe, không nói lắp, không nói ngọng;
 • Có kỹ năng đọc trôi chảy bằng tiếng Việt;
 • Có giọng đọc truyền cảm, cuốn hút người nghe sẽ là một lợi thế;
 • Có kỹ năng quản lý công việc và lên kế hoạch;

Quyền lợi :

 • Miễn phí thành viên để đọc sách và học các khóa học tại tự giác
 • Được tham gia các hoạt động kết nối của Tự Giác;
 • Làm việc trong môi trường phi lợi nhuận chuyên nghiệp và thân thiện;
 • Được hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng từ đội ngũ sáng lập của Tự Giác.

Đăng ký :

 • Nếu bạn quan tâm đến vị trí này, vui lòng gửi email về: [email protected]