Tình Nguyện Viên

Công việc :

 • Đọc và thu âm các bài viết tóm tắt nội dung sách có sẵn bằng tiếng Việt.
 • Cam kết hoàn thành thu âm tối thiểu 2 bài viết/1 tuần.

Yêu cầu :

 • Yêu cầu giọng đọc dễ nghe, không nói lắp, không nói ngọng;
 • Có kỹ năng đọc trôi chảy bằng tiếng Việt;
 • Có giọng đọc truyền cảm, cuốn hút người nghe sẽ là một lợi thế;
 • Có kỹ năng quản lý công việc và lên kế hoạch;

Quyền lợi :

 • Miễn phí thành viên để đọc sách và học các khóa học tại tự giác
 • Được tham gia các hoạt động kết nối của Tự Giác;
 • Làm việc trong môi trường phi lợi nhuận chuyên nghiệp và thân thiện;
 • Được hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng từ đội ngũ sáng lập của Tự Giác.

Đăng ký :

 • Nếu bạn quan tâm đến vị trí này, vui lòng bấm vào Đăng Ký Nhanh
   

Công việc :

 • Đọc và thu âm các bài viết tóm tắt nội dung sách có sẵn bằng tiếng Việt.
 • Cam kết hoàn thành thu âm tối thiểu 2 bài viết/1 tuần.

Yêu cầu :

 • Yêu cầu giọng đọc dễ nghe, không nói lắp, không nói ngọng;
 • Có kỹ năng đọc trôi chảy bằng tiếng Việt;
 • Có giọng đọc truyền cảm, cuốn hút người nghe sẽ là một lợi thế;
 • Có kỹ năng quản lý công việc và lên kế hoạch;

Quyền lợi :

 • Miễn phí thành viên để đọc sách và học các khóa học tại tự giác
 • Được tham gia các hoạt động kết nối của Tự Giác;
 • Làm việc trong môi trường phi lợi nhuận chuyên nghiệp và thân thiện;
 • Được hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng từ đội ngũ sáng lập của Tự Giác.

Đăng ký :

 • Nếu bạn quan tâm đến vị trí này, vui lòng bấm Đăng Ký Nhanh

Công việc :

 • Chia sẻ các bài viết, nội dung của Tự Giác tới các nhóm khác trên mạng xã hội
 • Dán đề can Chân Ngôn của Tự Giác ở những điểm có khả năng tạo duyên: mặt bàn quán cafe, điểm đợi xe buýt, cổng trường học, kính xe....

Yêu cầu :

 • Có kỹ năng sử dụng mạng xã hội
 • Có kỹ năng quản lý công việc và lên kế hoạch;

Quyền lợi :

 • Miễn phí thành viên để đọc sách và học các khóa học tại tự giác
 • Được tham gia các hoạt động kết nối của Tự Giác;
 • Làm việc trong môi trường phi lợi nhuận chuyên nghiệp và thân thiện;
 • Được hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng từ đội ngũ sáng lập của Tự Giác.

Đăng ký :

 • Nếu bạn quan tâm đến vị trí này, vui lòng bấm nút Đăng Ký Nhanh

Công việc :

 • Tham gia các chiến dịch Thiện Nguyện trực tiếp (đi phát quà, lên vùng cao...)

Yêu cầu :

 • Có sức khỏe bình thường, không gặp khó khăn gì khi di chuyển, bê vác
 • Có kỹ năng quản lý công việc và lên kế hoạch;

Quyền lợi :

 • Miễn phí thành viên để đọc sách và học các khóa học tại tự giác
 • Được tham gia các hoạt động kết nối của Tự Giác;
 • Làm việc trong môi trường phi lợi nhuận chuyên nghiệp và thân thiện;
 • Được hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng từ đội ngũ sáng lập của Tự Giác.

Đăng ký :

 • Nếu bạn quan tâm đến vị trí này, vui lòng bấm nút Đăng Ký Nhanh