Các sự kiện

Côn Sơn Tháng Hai 2023

“Phần lớn mọi người không bao giờ sống trọn vẹn được thực tại, bởi trong vô thức họ tin rằng khoảnh khắc tiếp theo luôn quan trọng hơn chính khoảnh khắc này. Và thế là bạn lỡ mất cả cuộc đời.” [ Eckhart Tolle ]

Tham gia miễn phí

Bắt đầu: 10-02-2023 00:00:00

Kết thúc: 19-02-2023 00:00:00

Đã kết thúc

Chiềng Đi - Vân Hồ

Hành trình trải nghiệm về với thiên nhiên. Điểm đặc sắc trong chuyến đi là bạn đồng hành. Thiên nhiên bao quanh là chất xúc tác để sự an bình và tỉnh thức trong mỗi người được khơi mạch nguồn.

Phí tham gia 5,000,000đ

Bắt đầu: 02-04-2022 00:00:00

Kết thúc: 29-04-2022 00:00:00

Đã kết thúc

Khóa tập Tự Giác lần thứ nhất

3 ngày, 2 đêm, Sài Gòn - Phan Rang

Phí tham gia 1,500,000đ

Bắt đầu: 23-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 25-06-2022 00:00:00

Đã kết thúc