Các chương trình Thiện Nguyện

Chương trình Thiện Nguyện Bé Cùng Vui Đến Trường

Dự án Thiện Nguyện đầu tay của nhóm Hành Trình Vẽ Yêu Thương

5,117,000đ đã quyên góp

10.234%

10 lượt quyên góp

Đã kết thúc

Chương trình Thiện Nguyện : Cơm Có Thịt

Mua lịch bàn Tự Giác 2022 ủng hộ Chương trình Cơm Có Thịt

100,000,000đ đã quyên góp

100%

1 lượt quyên góp

Đã kết thúc

Chương trình Thiện Nguyện : Lan Tỏa Chân Ngôn

Lan Tỏa Chân Ngôn - gieo hạt giống tỉnh thức

100,000,000đ đã quyên góp

100%

1 lượt quyên góp

Đã kết thúc