Những ý chính từ sách:

Năm bước để chứng minh giá trị

Để trở nên có uy tín hơn trong vai trò hiện tại của bạn.

Tác giả: Elizabeth Grace Saunders

15 phút đọc

Có phiên bản audio

Đọc ngay

Có nhiều cách để bạn có thể biểu thị bản thân và thành tích đối với tổ chức của mình, ngay cả khi bạn không ở trong cùng một tòa nhà. Những gợi ý sau đây là năm bước cụ thể mà bạn có thể tập trung ngay bây giờ, để tăng khả năng phát triển sự nghiệp của bạn trong giai đoạn hỗn loạn này và thể hiện giá trị của bạn khi phải làm việc trực tuyến từ xa.


Elizabeth Grace Saunders là nhà sáng lập của tổ chức Real Life E Time Coaching and Speaking. Cô ấy đã được giới thiệu trên CBS, ABC, NBC và Fox. Cô đóng góp cho Forbes, Harvard Business Review, Huffington Post, và Fast Company. Elizabeth là thành viên của Hội đồng Doanh nhân Trẻ và Hội đồng Huấn luyện viên của Forbes. Mặc dù cô ấy là tác giả của hai cuốn sách trước đó, nhưng tác phẩm truyền cảm hứng Cơ đốc giáo đầu tiên của cô ấy là Quản lý thời gian thần thánh (FaithWords, 2017).

Sách tương tự

Phải làm gì nếu bạn thấy mình có nguy cơ mất việc?

Nâng cao khả năng ảnh hưởng tới người khác

Thảo luận nhóm từ xa như thế nào

Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của người khác?