Những ý chính từ sách:

Làm thế nào để cộng tác với người mà bạn không ưa

Học cách phối hợp với người đồng đội khó ưa

Tác giả: Mark Nevins

15 phút đọc

Có phiên bản audio

Đọc ngay

Những ý tưởng và thông tin chi tiết mà hầu như ai cũng có thể sử dụng khi phải làm việc với người mà họ không thích.


Mark D. Nevins là cố vấn điều hành, cố vấn và huấn luyện viên cho các cá nhân, nhóm và tổ chức để giúp họ hoạt động hiệu quả hơn. Ông phục vụ khách hàng trong ba lĩnh vực chung: Huấn luyện và Phát triển Lãnh đạo C-Suite; Điều hành Đội ngũ đồng tâm; Tư vấn phát triển tổ chức.

Sách tương tự

Phải làm gì nếu bạn thấy mình có nguy cơ mất việc?

Nâng cao khả năng ảnh hưởng tới người khác

Thảo luận nhóm từ xa như thế nào

Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của người khác?