Những ý chính từ sách:

Làm Sao Để Không Phải Ăn Kiêng

Một tác phẩm của Bác sỹ Michael Greger

Tác giả: Michael Greger

15 phút đọc

Có phiên bản audio

Đọc ngay

Hãy chấm dứt việc ăn kiêng và thay thế cuộc chiến giảm cân bằng cách tiếp cận dễ dàng với lối sống lành mạnh bằng ăn nhiều thực vật hơn.


Michael Herschel Greger (sinh ngày 25 tháng 10 năm 1972) là một bác sĩ, tác giả và nhà diễn thuyết chuyên nghiệp người Mỹ về các vấn đề sức khỏe cộng đồng, nổi tiếng với việc ủng hộ chế độ ăn với thực phẩm toàn phần, thực vật và phản đối chế độ ăn có nguồn gốc từ động vật. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Greger

Sách tương tự

Phải làm gì nếu bạn thấy mình có nguy cơ mất việc?

Nâng cao khả năng ảnh hưởng tới người khác

Thảo luận nhóm từ xa như thế nào

Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của người khác?