Những ý chính từ sách:

Điều gì làm nên một bài thuyết trình thành công

Giành chiến thắng trong một buổi thuyết trình

Tác giả: Michael Quinn

15 phút đọc

Có phiên bản audio

Đọc ngay

Một bài thuyết trình tốt là một hành vi cân bằng có thể được điều chỉnh tùy theo khán giả. Một cuộc khảo sát gần đây về độc giả của Tạp chí Kinh doanh Harvard cho thấy — ít nhất là trong cộng đồng độc giả này — thì việc hiểu không chỉ những gì bạn thuyết mà còn là về những người bạn đang thuyết là đặc biệt quan trọng. Điều này chẳng đáng ngạc nhiên cho đến khi chúng tôi hiểu lý do tại sao: Chúng tôi biết được rằng khán giả càng cao cấp thì bạn càng không nên tin tưởng vào bản thuyết trình được chuẩn bị sẵn và bạn càng nên mong đợi bài thuyết trình của mình là một cuộc trò chuyện, thể hiện niềm đam mê thực sự của nhóm đối với thử thách hoặc đối với vấn đề cần giải quyết và sự kiên cường nỗ lực cùng nhau giải quyết một cách sáng tạo.


Michael Quinn là nhà sáng lập ra Minor Nobles, công ty chuyên giúp thuyết trình B2B và giúp các nhà lãnh đạo thay đổi hành vi để giành được nhiều khách hàng hơn. Anh ấy cũng là giảng viên tại Khoa về thuyết trình tại Hiệp hội các nhà quảng cáo quốc gia, ANA, có trụ sở chính tại New York City

Sách tương tự

Phải làm gì nếu bạn thấy mình có nguy cơ mất việc?

Nâng cao khả năng ảnh hưởng tới người khác

Thảo luận nhóm từ xa như thế nào

Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của người khác?