Những ý chính từ sách:

Tự Chữa Lành Cho Đời Mình

“Tự chữa lành cho đời mình” được viết cho bất kỳ ai cần chữa bệnh và muốn sống một cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng hơn.

Tác giả: Louise Hay

15 phút đọc

Có phiên bản audio

Đọc ngay

Trong  tác phẩm “Tự Chữa Lành Cho Đời Mình” xuất bản năm 1984, tác giả kiêm diễn giả truyền động lực Louise Hay giải thích rằng cách suy nghĩ và niềm tin của con người về bản thân có thể trở thành nguyên nhân của các vấn đề về thể chất và cảm xúc. Ấn bản kỷ niệm hai mươi năm của tác phẩm này năm 2004 bao gồm một lời tựa miêu tả thành công to lớn của cuốn sách kể từ lần xuất bản đầu tiên.


Louise Lynn Hay (8 tháng 10 năm 1926 - 30 tháng 8 năm 2017) là một tác giả về truyền cảm hứng người Mỹ và là người sáng lập của Hay House. Bà là tác giả của một số cuốn sách của trào lưu Tư Tưởng Mới, bao gồm cuốn sách năm 1984 : Tự Chữa Lành Cho Đời Mình.

https://en.wikipedia.org/wiki/Louise_Hay

Sách tương tự

Phải làm gì nếu bạn thấy mình có nguy cơ mất việc?

Nâng cao khả năng ảnh hưởng tới người khác

Thảo luận nhóm từ xa như thế nào

Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của người khác?