Những ý chính từ sách:

Thành công từ ý tưởng lớn

Làm thế nào để đạt thành công từ ý tưởng lớn

Tác giả: Anne Ford

15 phút đọc

Có phiên bản audio

Đọc ngay

Năm yếu tố giúp ý tưởng của bạn thành công trong thời đại công nghệ


Anne Ford từng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Trung tâm Quốc gia hỗ trợ Học tập cho Người khuyết tật (NCLD) từ năm 1989 đến năm 2001. Bà từ chức và trở thành Chủ tịch Danh dự và tiếp tục tham gia Hội đồng cho đến năm 2014, sau đó tái gia nhập vào năm 2019.

Sách tương tự

Phải làm gì nếu bạn thấy mình có nguy cơ mất việc?

Nâng cao khả năng ảnh hưởng tới người khác

Thảo luận nhóm từ xa như thế nào

Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của người khác?