Những ý chính từ sách:

Có chắc bạn muốn khởi nghiệp?

Thế giới có cần công ty khởi nghiệp của bạn không?

Tác giả: Emily Heyward

15 phút đọc

Có phiên bản audio

Đọc ngay

Tôi đã may mắn trở thành đồng sáng lập một doanh nghiệp chuyên xây dựng thương hiệu và hợp tác với một số doanh nhân giỏi nhất thế giới, giúp họ khởi động và phát triển doanh nghiệp bằng việc xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp của họ từ đầu. Là một người sáng lập làm việc cùng với nhiều nhà sáng lập khác, tôi đã tận mắt chứng kiến ​​điều gì dẫn đến thành công cũng như những sai lầm có thể xảy ra. Dưới đây là một số nguyên tắc mà tôi đã học được trong suốt quá trình đó, mà những người có tham vọng khởi nghiệp nên cân nhắc trước khi gửi email xin thôi việc để khởi nghiệp.


Emily Heyward là Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Thương hiệu tại Red Antler, công ty thương hiệu hàng đầu dành cho các công ty khởi nghiệp và kinh doanh mới. Kể từ năm 2007, cô đã làm việc chặt chẽ với những người sáng lập để phát triển tầm nhìn chiến lược cho công ty và đã dẫn dắt việc xây dựng thương hiệu cho một số thương hiệu đột phá trên toàn cầu như Casper, Allbirds, Boxed Prose.

Sách tương tự

Phải làm gì nếu bạn thấy mình có nguy cơ mất việc?

Nâng cao khả năng ảnh hưởng tới người khác

Thảo luận nhóm từ xa như thế nào

Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của người khác?