Chương trình Thiện Nguyện : Cơm Có Thịt

Mua lịch bàn Tự Giác 2022 ủng hộ Chương trình Cơm Có Thịt

19:22:51 16/11/2021

no img
Thông tin quyên góp

100,000,000đ/100,000,000đ đã quyên góp

Lượt quyên góp 1

Thời gian còn lại --

Đã kết thúc

Tự Giác phát động chiến dịch thiện nguyện ủng hộ Chương trình Cơm Có Thịt của Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao trong dự án lịch ủng hộ cho trẻ em nghèo vùng cao hàng năm.

Để tham gia chiến dịch này, bạn chỉ cần mua lịch Tự Giác 2022 tại Shop Tự Giác hoặc quyên góp cho Quỹ Thiện Nguyện Tự Giác 

Đang phát triển ...

quangvunguyen@gmail.com

***yen@gmail.com

100,000,000đ