Ngày An Lạc

Sản xuất: BEStudio Film. Địa điểm: Làng Cổ Kẻ Giai