Chấm Xanh Nhạt

Chấm Xanh Nhạt (Pale Blue Dot) là một bức ảnh của hành tinh Trái Đất được chụp vào ngày 14 tháng 2 năm 1990, bởi tàu thăm dò không gian Voyager 1 từ khoảng cách kỷ lục khoảng 6 tỷ km (3,7 tỷ dặm, 40,5 AU). Tác giả: Carl Sagan, Đồng sáng lập Planetary Society. (Đọc thêm: (https://tugiac.vn/viet/cham-xanh-nhat).