Nhân Sinh Quan và Nguồn Cảm Hứng để Đương Đầu với Thách Thức của Cuộc Đời

Nơi Nào Có Ánh Sáng

Tuyển tập chứa đầy trí tuệ này được thu thập từ những bài luận và bài giảng của Thiền sư Paramahansa Yogananda, tác giả cuốn “Tự Truyện của một Yogi”; tuyển tập này là một tập hợp đầy đủ những hướng dẫn thực hành và nguồn cảm hứng dành cho những thiền sinh nào đang tìm kiếm trải nghiệm tâm linh cân bằng và hài hòa hơn nữa. Với nhiều luận điểm sâu sắc và đầy khích lệ, tuyển tập Nơi Nào Có Ánh Sáng, Where There Is Light, soi sáng hiểu biết tâm linh giúp cho thiền sinh có thể đương đầu với mọi thử thách của cuộc sống thường nhật, khơi dậy những hiểu biết mới về tiềm năng vô hạn ẩn giấu trong mỗi chúng ta.

Bằng cách nhấp vào nút trên, bạn đang tạo tài khoản với Tugiac và đồng ý với Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng của chúng tôi , bao gồm cả việc nhận email.

100+ thành viên

đã tham gia

Thời lượng

1000 phút

Đánh giá

5 sao

Nội dung khoá học

Bao gồm những chủ đề sau:

  • Tìm được trí tuệ và sức mạnh để thực hiện những quyết định trong đời

  • Nắm được phương thức trị liệu cho căng thẳng, lo âu và sợ hãi

  • Chuyển hóa thất bại thành thắng lợi

  • Có được sự an toàn trong một thế giới đầy bất trắc

  • Hoàn thiện các mối quan hệ người với người

  • Trau dồi sức mạnh của Thiền Định, Tự Nguyện và Cầu Nguyện

  • Thấu hiểu về cái chết

  • Nuôi dưỡng mối quan hệ riêng tư với Tạo Hóa

Mục Lục:

Nhân Sinh Quan và Nguồn Cảm Hứng để Đương Đầu với Thách Thức của Cuộc Đời

Nơi Nào Có Ánh Sáng

Bằng cách nhấp vào nút trên, bạn đang tạo tài khoản với Tugiac và đồng ý với Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng của chúng tôi , bao gồm cả việc nhận email.