Chào Baduk (Phần 1 - Khai Cuộc và Định Thức Sao)

Học cờ Vây cùng Lee Kang Wook (Phần I: Khai Cuộc và Định Thức Sao)

Thầy Lee Kang Wook, Bát Đẳng Chuyên Nghiệp, đã gắn bó và đào tạo rất nhiều kỳ thủ cờ Vây giỏi cho Việt Nam. Phần khóa học này hệ thống lại các bài học của Thầy Lee.

Bằng cách nhấp vào nút trên, bạn đang tạo tài khoản với Tugiac và đồng ý với Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng của chúng tôi , bao gồm cả việc nhận email.

100+ thành viên

đã tham gia

Thời lượng

1000 phút

Đánh giá

5 sao

Nội dung khoá học

Về giảng viên

Kang Wook Lee, Bát Đẳng Chuyên Nghiệp (8P), là vô địch thế giới cờ Vây nghiệp dư năm 2004.

Chào Baduk (Phần 1 - Khai Cuộc và Định Thức Sao)

Học cờ Vây cùng Lee Kang Wook (Phần I: Khai Cuộc và Định Thức Sao)

Bằng cách nhấp vào nút trên, bạn đang tạo tài khoản với Tugiac và đồng ý với Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng của chúng tôi , bao gồm cả việc nhận email.